• DEN LOKALE – DIN ANDELSBUTIK

  Den Lokale er et netværk af medlemsejede madbutikker. Den første åbnede i Tranekær på Langeland i marts 2017.

  Inspirationen til Den Lokale er hentet i andelsbevægelsen, da forbrugere på demokratisk vis gik sammen og etablerede deres egne brugsforeninger: lokale dagligvarebutikker, ejet og drevet af foreningens medlemmer.

  Den Lokale ligner de oprindelige brugsforeninger for så vidt, at medlemmerne ejer deres egen butik på demokratiske vilkår. Det nye er, at den digitale infrastruktur udvider mulighederne for de enkelte brugsforeninger til at drive deres butik som et grønt og bæredygtigt fællesskab og skaber fornyet forbindelse mellem lokale fødevareproducenter og forbrugerne.

  Samtidig bliver det nemmere at købe ind i AndelsButik, og butikkerne kan holde åbent døgnet og året rundt.

  På den måde knyttes producenter og forbrugere igen sammen i et tæt, lokalt fællesskab hjulpet af den digitale udvikling.

 • ORGANISATION

  Ideen til AndelsButik – et nyt koncept for madbutikker – er fostret i netværket AndelsTanken Danmark.

 • ANDELSTANKEN

  Bag Den Lokale står AndelsTanken Danmark – et netværk, hvis mål er at mobilisere en ny dansk andelsbevægelse som motor i en mere bæredygtig fremtid.

  AndelsTanken udvikler koncepter som Den Lokale i mødet mellem den oprindelige danske andelstanke og det moderne samfunds vilkår, udfordringer og muligheder.

  Visionen er en mere demokratisk og lokalt forankret økonomi, hvor almindelige danskere i fællesskab kan beskytte både lokalsamfundet og miljøet.

  Andelsbutikkerne er et vigtigt skridt på vejen, da de kan bidrage til et spirende grønt fællesskab mellem lokale producenter og forbrugere.

 • Lokal forankring og demokratisering

  Inspirationen til AndelsTanken er hentet i den danske andelsbevægelse, som havde sin storhedstid i første halvdel af det tyvende århundrede. Det er næsten ikke muligt at overvurdere andelsbevægelsens betydning for udviklingen af dansk økonomi og dansk kultur, og arven fra dengang er mindst lige så vigtig i dag.

  Vejen til en tryggere og mere bæredygtig økonomi ligger i, at både producenter og forbrugere organiserer sig på demokratisk vis i forpligtende fællesskaber. Det har vi gjort før, og når producenter og forbrugere handler direkte med hinanden uden fordyrende mellemled, undgår vi samtidig, at værdien af vores arbejde siver ud af lokalsamfundet. Fra jord til bord til gavn for begge parter.

  Her kommer AndelsButik ind: et netværk af andelsbutikker, som er ejet af forbrugerne organiseret i lokale foreninger, én forening i én butik og et fælles netværk for alle.

   

 • Andelsbevægelsen 2:0

  AndelsTanken – Andelsbevægelsen version 2:0 – tilbyder hjælp til borgere, der vil:

  • styrke et bæredygtigt og CO2-neutralt jordbrug – dyrehold og frugt- og planteavl.
  • fremme produktion og salg af bedre og billigere fødevarer.
  • skabe nye fællesskaber om produktion og distribution af sunde fødevarer.
  • understøtte stabilitet i den lokale økonomi.
  • sikre et levende demokrati baseret på lighed, tillid og samarbejde.